ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку «UBL Clinic» розташовує на доменному імені www.ubl-clinic.com.ua адресу компанії, може отримати про Користувача під час використання сайту «UBL Clinic», програм і продуктів «UBL Clinic».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. В даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту «UBL Clinic» (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники для управління сайтом, що діють від імені «UBL Clinic», та які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – це будь-яка інформація персонального характеру, яка відноситься до фізичної особи (суб’єкта даних), яка ідентифікується та може бути ідентифікована.
1.1.3. «Фізична особа, яка ідентифікується» – це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер телефону, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу декількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншій ідентичності даної фізичної особи.
1.1.4. «Суб’єкт персональних даних» – це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже була ідентифікованаза цими персональними даними.
1.1.5. «Контролер персональних даних» – це фізична або юридична особа, що визначає цілі і засоби для обробки персональних даних, і несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.
Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.
1.1.6. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.7. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або при наявності іншої законної підстави.
1.1.8. «Користувач сайту «UBL Clinic» (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт – «UBL Clinic».
1.1.9. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.10. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту «UBL Clinic» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «UBL Clinic».
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «UBL Clinic». ”UBL Clinic» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті «UBL Clinic».
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту «UBL Clinic».

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту «UBL Clinic» щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. назву компанії;
3.2.5. запит від зареєстрованого Користувача.
3.3. «UBL Clinic» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):
• IP адреса;
• інформація із cookies;
• інформація про браузер (чи іншу програму, котра здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які вимагають авторизації.
3.3.2. «UBL Clinic» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія замовлень, використовувані браузери і операційні системи і т. д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу послуги дистанційним способом з «UBL Clinic».
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту «UBL Clinic».
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту «UBL Clinic», надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені «UBL Clinic» або від імені партнерів «UBL Clinic».
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів «UBL Clinic» з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті «UBL Clinic».
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС, або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – «GDPR»). Також законодавство країн, з резидентами яких ми знаходимося в ділових-партнерських відносинах, може встановлювати додаткові вимоги.

7. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

7.1. Користувач зобов’язаний:
7.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом «UBL Clinic».
7.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
7.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
7.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
7.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
7.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 8.2. цієї Політики Конфіденційності.
8.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
8.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
8.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
8.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають у відносинах між Користувачем сайту «UBL Clinic» і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
9.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
9.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
9.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті «UBL Clinic», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
10.3. Всі пропозиції або питання стосовно цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою zimaubl@gmail.com
10.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.ubl-clinic.com.ua.